Практична психологія
Сфера практичної психології – це відповідь на зростання суспільного інтересу до проблем людини і свідчення того, що сучасна психологія може успішно вирішувати їх. Предметом практичної психології є система теоретичних, практичних та організаційних задач, які пов язані з наданням кваліфікованої психологічної допомоги людям з приводу їх ділових і життєвих труднощів. Сучасна практична психологія охоплює напрямки, що пов язані з
- клінічною психологією;
- організаційно-психологічним (управлінським) консультуванням; 
- психологією реклами, іміджу та зв язків з громадськістю;
- судово-психологічною експертизою;
- спеціальними напрямками, як то: психологія екстремальних стосунків, професійна практична психологія та ін.
Практична психологія займається проблемами: особистісного, групового (сімейного, організаційного) і масового (стратегічного) рівнів.
Практичний психолог допомагає бути в гармонії з собою, здатності працювати в команді, спроможності бути успішним.
Успіх в професійній діяльності, навчанні, бізнесі, особистому житті, багато в чому забезпечуються знаннями практичної психології, що допомагають Вам розібратися в собі, в своїх діях і вчинках навколишніх людей; будувати стосунки в сім ї, в трудовому колективі; виробляти стиль ділового спілкування.

ЗАПРОШЕННЯ ДО НАВЧАННЯ
Розробка сайту: Dexter73