Аспіранти кафедри педагогіки та психології професійної освіти

З 2001 року на кафедрі відкрито постійно діюча аспірантура та з 2012 року - докторантура за напрямом підготовки 13.00.04 "Теорія і методика професійної освіти". Система навчання передбачає індивідуальний підхід до кожного аспіранта (докторанта) окремо. Гнучкість моделі навчання включачає використання навчальних матеріалів розрахованих на різні напрями і рівні підготовки. Ведучими професорами кафедри розроблена спеціальна система, що включає як аудиторні, так і дистанційні інтерактивні форми навчання з використанням компютерних технологій.

На кафедрі педагогіки та психології професійної освіти щорічно відбувається звіт аспірантів за спеціальністю 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти. Всі аспіранти успішно звітують, про що свідчить завірена картка аспіранта. Бажаємо подальших успіхів, а аспірантам останнього року навчання успішного захисту дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук.

Розробка сайту: Dexter73