Захист дисертацій викладачами кафедри

На кафедрі захистили наукові ступені наступні викладачі:

Лузік Ельвіра Василівна
доктор педагогічних наук (1997 рік)
"Теорія і методика загальнонаукової підготовки в інженерній вищій школі" за спеціальністю 13.00.04 - теорія і методика професійної освіти.
Барановська Лілія Володимирівна
доктор педагогічних наук (2005 рік)
"Теоретико-методичні основи навчання студентів професійного спілкування”, за спеціальністю 13.00.04 - теорія і методика професійної освіти. Захист відбувся на засіданні спеціалізованої вченої ради К 26.053.02 Національного педагогічного університету ім. М.П. Драгоманова
Алпатова Олександра Валентинівна
кандидат психологічних наук (2002 рік)
"Психологічний аналіз регулятивної функції, емпатії педагога у процесі керування учінням молодших школярів” за спеціальністю 19.00.07 – вікова та педагогічна психологія. Захист відбувся на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.453.01 Інституту психології ім. Г.С. Костюка. АПН України
Доценко Людмила Василівна
кандидат психологічних наук (2005 рік)
"Соціально-психологічний супровід академічної групи як засіб розвитку культури спілкування студентів”, за спеціальністю 19.00.05 – соціальна психологія, психологія соціальної роботи. Захист відбувся на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.453.01 Інституту психології ім. Г.С. Костюка АПН України
Бондар Людмила Вікторівна
кандидат психологічних наук (2003 рік)
"Спільна навчальна робота молодших школярів як чинник їх розумового та соціального розвитку” за спеціальністю 19.00.07 – вікова та педагогічна психологія. Захист відбувся на засіданні спеціалізованої вченої ради К 26.453.02 Інституту психології ім. Г.С. Костюка АПН України
Кокарева Анжеліка Миколаївна
кандидат педагогічних наук (2006 рік)
"Застосування інформаційних технологій у вивченні природничих дисциплін на підготовчих відділеннях технічних університетів” за спеціальністю 13.00.04 - теорія і методика професійної освіти. Захист відбувся на засіданні спеціалізованої вченої ради К 26.456.02 Інституту педагогіки АПН України
Теловата Марія Теодозіївна
доктор педагогічних наук (2010 рік)
"Наступність у професійній підготовці майбутніх фахівців економічної галузі в системі коледж - університет". 13.00.04 - теорія та методика професійної освіти". Захист відбувся на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.456.02 Інституту вищої освіти НАПН України
Добротвор Олена Вікторівна
кандидат педагогічних наук (2011 рік)
"Формування комунікативної компетентності старшокласників засобами організаійно-діяльнісної гри" за спеціальністю 13.00.09 - теорія навчання. Захист відбувся на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.452.01 Інституту педагогіки АПН України
Хоменко-Семенова Леся Олексіївна
кандидат педагогічних наук (2015 рік)
"Формування готовності майбутніх соціальних працівників до використання інтерактивних технологій у професійній діяльності" за спеціальністю 13.00.04 - теорія і методика професійної освіти. Захист відбувся на засіданні спеціалізованої вченої ради К 26.062.15 Національного авіаційного університету
Лаврухіна Тетяна Василівна
кандидат педагогічних наук (2015 рік)
"Формування комунікативної компетентності майбутніх авіаційних диспетчерів у вищих навчальних закладах авіаційного профілю" за спеціальністю 13.00.04 - теорія і методика професійної освіти. Захист відбувся на засіданні спеціалізованої вченої ради К 26.062.15 Національного авіаційного університету
Жарова Олена Валеріївна
кандидат педагогічних наук (2015 рік)
"Формування інформаційної компетентності майбутніх радіотехніків у процесі професійної підготовки в технічному університеті" за спеціальністю 13.00.04 - теорія і методика професійної освіти. Захист відбувся на засіданні спеціалізованої вченої ради К 26.062.15 Національного авіаційного університету
Розробка сайту: Dexter73