Захист дисертацій викладачами кафедри

На кафедрі захистили наукові ступені наступні викладачі:

Лузік Ельвіра Василівна
доктор педагогічних наук (1997 рік)
"Теорія і методика загальнонаукової підготовки в інженерній вищій школі" за спеціальністю 13.00.04 - теорія і методика професійної освіти.
Алпатова Олександра Валентинівна
кандидат психологічних наук (2002 рік)
"Психологічний аналіз регулятивної функції, емпатії педагога у процесі керування учінням молодших школярів” за спеціальністю 19.00.07 – вікова та педагогічна психологія. Захист відбувся на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.453.01 Інституту психології ім. Г.С. Костюка. АПН України
Кокарева Анжеліка Миколаївна
кандидат педагогічних наук (2006 рік)
"Застосування інформаційних технологій у вивченні природничих дисциплін на підготовчих відділеннях технічних університетів” за спеціальністю 13.00.04 - теорія і методика професійної освіти. Захист відбувся на засіданні спеціалізованої вченої ради К 26.456.02 Інституту педагогіки АПН України
Хоменко-Семенова Леся Олексіївна
кандидат педагогічних наук (2015 рік)
"Формування готовності майбутніх соціальних працівників до використання інтерактивних технологій у професійній діяльності" за спеціальністю 13.00.04 - теорія і методика професійної освіти. Захист відбувся на засіданні спеціалізованої вченої ради К 26.062.15 Національний авіаційний університет
Семиченко Валентина Анатоліївна
доктор психологічних наук (1992)
"Концепція цілісності та її реалізація в професійній підготовці майбутніх вчітелів” за спеціальністю 19.00.07 – вікова та педагогічна психологія. Захист відбувся на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 113.01.01 Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова
Розробка сайту: Dexter73