Захист дисертацій викладачами кафедри

На кафедрі захистили наукові ступені наступні викладачі:

Лузік Ельвіра Василівна
доктор педагогічних наук (1997 рік)
"Теорія і методика загальнонаукової підготовки в інженерній вищій школі" за спеціальністю 13.00.04 - теорія і методика професійної освіти.
Барановська Лілія Володимирівна
доктор педагогічних наук (2005 рік)
"Теоретико-методичні основи навчання студентів професійного спілкування”, за спеціальністю 13.00.04 - теорія і методика професійної освіти. Захист відбувся на засіданні спеціалізованої вченої ради К 26.053.02 Національного педагогічного університету ім. М.П. Драгоманова
Алпатова Олександра Валентинівна
кандидат психологічних наук (2002 рік)
"Психологічний аналіз регулятивної функції, емпатії педагога у процесі керування учінням молодших школярів” за спеціальністю 19.00.07 – вікова та педагогічна психологія. Захист відбувся на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.453.01 Інституту психології ім. Г.С. Костюка. АПН України
Доценко Людмила Василівна
кандидат психологічних наук (2005 рік)
"Соціально-психологічний супровід академічної групи як засіб розвитку культури спілкування студентів”, за спеціальністю 19.00.05 – соціальна психологія, психологія соціальної роботи. Захист відбувся на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.453.01 Інституту психології ім. Г.С. Костюка АПН України
Бондар Людмила Вікторівна
кандидат психологічних наук (2003 рік)
"Спільна навчальна робота молодших школярів як чинник їх розумового та соціального розвитку” за спеціальністю 19.00.07 – вікова та педагогічна психологія. Захист відбувся на засіданні спеціалізованої вченої ради К 26.453.02 Інституту психології ім. Г.С. Костюка АПН України
Кокарева Анжеліка Миколаївна
кандидат педагогічних наук (2006 рік)
"Застосування інформаційних технологій у вивченні природничих дисциплін на підготовчих відділеннях технічних університетів” за спеціальністю 13.00.04 - теорія і методика професійної освіти. Захист відбувся на засіданні спеціалізованої вченої ради К 26.456.02 Інституту педагогіки АПН України
Дробот Ольга Вячеславівна
доктор психологічних наук (2015)
«Психосемантика управлінської свідомості керівника», за спеціальністю 19.00.01 – загальна психологія, історія психології. Захист відбувся на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.051.08 Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна
Хоменко-Семенова Леся Олексіївна
кандидат педагогічних наук (2015 рік)
"Формування готовності майбутніх соціальних працівників до використання інтерактивних технологій у професійній діяльності" за спеціальністю 13.00.04 - теорія і методика професійної освіти. Захист відбувся на засіданні спеціалізованої вченої ради К 26.062.15 Національний авіаційний університет
Лаврухіна Тетяна Василівна
кандидат педагогічних наук (2015 рік)
"Формування комунікативної компетентності майбутніх авіаційних диспетчерів у вищих навчальних закладах авіаційного профілю" за спеціальністю 13.00.04 - теорія і методика професійної освіти. Захист відбувся на засіданні спеціалізованої вченої ради К 26.062.15 Національний авіаційний університет
Каряка Інна Вікторівна
кандидат психологічних наук (2014)
"Психологічні особливості розвитку музично-образного мислення дітей старшого дошкільного віку" за спеціальністю 19.00.07 – педагогічна та вікова психологія. Захист відбувся на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.053.10 Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова
Дубчак Олена Борисівна
кандидат психологічних наук (2016)
"Організаційна модель диференціації та індивідуалізації навчання психології в закладах післядипломної педагогічної освіти" за спеціальністю 19.00.10 - організаційна психологія; економічна психологія. Захист відбувся на засіданні спеціалізованої вченої ради К 26.130.02 Університет економіки і права "КРОК"
Семиченко Валентина Анатоліївна
доктор психологічних наук (1992)
"Концепція цілісності та її реалізація в професійній підготовці майбутніх вчітелів” за спеціальністю 19.00.07 – вікова та педагогічна психологія. Захист відбувся на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 113.01.01 Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова
Розробка сайту: Dexter73