Перелік предметів кафедри педагогіки та психології професійної освіти

Перелік предметів, які викладають співробітники кафедри, а саме:

   Практична психологія
   Вікова психологія
   Геронтопсихологія
   Загальна психологія
   Конфліктологія
   Математичні методи в психології
   Математичні методи в соціальній роботі
   Методика викладання психології
   Методика викладання у вищій школі
   Основи біології та генетики
   Основи педагогіки
   Основи педагогіки та психології
   Основи риторики
   Основи професійної психології
   Педагогіка та психологія вищої школи
   Педагогічна психологія
   Психологія
   Соціальна робота з особами девіантної поведінки
   Психологія ділового спілкування
   Психологія творчості
   Психологічні проблеми евристичної діяльності
   Риторика
   Соціальна психологія
   Соціальна психологія управління
   Соціальна педагогіка
   Соціальна робота
   Біологія людини
Розробка сайту: Dexter73