Перелік предметів кафедри педагогіки та психології професійної освіти

Перелік предметів, які викладають співробітники кафедри, а саме:

   Силабус
   Основи біології та генетики людини
   Вікова психологія
   Основи дефектології
   Загальна психологія
   Психологія конфлікту
   Математичні методи в психології
   Математичні методи в соціальній роботі
   Методика викладання психології
   Методика викладання у вищій школі
   Демографія
   Методика проведення психологічної експертизи в різних галузях
   Диференціальна психологія
   Основи психологічного консультування
   Психологія управління
   Інженерна психологія
   Педагогічна психологія
   Психологія
   Основи психотерапії
   Психологія ділового спілкування
   Вікова фізіологія і валеологія
   Арт-терапія
   Психологія сім’ї
   Психологія обдарованості
   Педагогіка
   Політична та юридична психологія
   Соціальна психологія
   Соціальна психологія організацій
   Сучасні теорії глибинної психології
   Соціальна психологія управління
   Риторика
   Практикум з групової психокорекції
   Вступ до спеціальності
   Порівняльна психологія
   Експериментальна психологія
   Управління конфліктами
   Ділове спілкування
   Психодіагностика
   Психологічна служба в освіті
   Основи анатомії та фізіології нервової системи
   Психологія екстремальних стосунків в авіаційній галузі
   Психологічні основи професійної орієнтації та самореалізації особистості
   Психологія реклами та зв язки з громадськістю
   Імеджеологія
   Інноваційна педагогіка
   Методичні та теоретичні проблеми психології
   Основи патопсихології
   Основи психотерапії
   Особливості роботи психолога в організаціях
   Психологічні основи профорганізації та профвідбору
   Інформаційні технології в психології
Розробка сайту: Dexter73