Наукові конференції

ЗАВАНТАЖИТИ МАТЕРІАЛИ VІ МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ 20 БЕРЕЗНЯ 2018 р.

ЗАВАНТАЖИТИ МАТЕРІАЛИ V МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ 23 БЕРЕЗНЯ 2017 р.

ЗАВАНТАЖИТИ МАТЕРІАЛИ ІV МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ 17 БЕРЕЗНЯ 2016 р.

ЗАПРОШЕННЯ НА КОНФЕРЕНЦІЮ У БЕРЕЗНІ 2019 р.

Під час організації міжнародної науково-практичній конференції «Актуальні проблеми вищої професійної освіти», яка відбулась 20 березня 2018 року, об’єднались Національний авіаційний університет,Бакинський державний університет (Азербайджанська Республіка), Білостоцький політехнічний університет (Республіка Польща), Грузинський авіаційний університет (Грузія), Костанайський державний університет імені А. Байтурсинова (Республіка Казахстан), Міжнародний ісламський університет (Малайзія), Міжнародний центр іноземних мов (Сполучені Штати Америки), Резекненська академія технологій (Латвійська Республіка), Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені І. Сікорського», Національний університет «Львівська політехніка», Національний педагогічний університет ім. М.П. Драгоманова, Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Київський національний лінгвістичний університет, Київський національний університет технологій та дизайну, Київський університет права Національної академії наук України, Воєнно-дипломатична академія Міністерства оборони України, Українсько-Польський ВНЗ «Центрально-Європейський університет» (м. Київ), Ніжинський державний університет імені М.В. Гоголя, Дніпровський Університет імені Альфреда Нобеля, Українська академія друкарства, Національний університет оборони України імені Івана Черняховського (м. Київ), Донецький національний медичний університет (м. Кропивницький), Національний університет біоресурсів і природокористування України (м. Київ), Хмельницький національний університет, Білоцерківський національний аграрний університет, Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького, Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка, Львівський національний університет імені І. Франка, Мукачівський державний університет, Київський університет імені Бориса Грінченка, Національний університет фізичного виховання і спорту України (м. Київ), Криворізький економічний інститут ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» (м. Кривий Ріг), Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», Льотна академія Національного авіаційного університету (м. Кропивницький), Львівський державний університет фізичної культури, Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського, Центр гуманітарної освіти НАН України (м. Київ), Луганський національний університет імені Тараса Шевченка (м. Старобільськ), Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, Бердянський державний педагогічний університет, Вищий навчальний заклад Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі», Інститут вищої освіти Національної академії педагогічних наук України (м. Дніпро), Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, Національна академія Національної гвардії України (м. Харків), Харківський національний університет Повітряних Сил, Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського, Вінницький національний технічний університет, Дніпропетровський державний інститут фізичної культури і спорту.
Висновки, рекомендації, ухвали:
1. Роботу конференції та її організацію визнано позитивними, доповіді учасників інформативними, корисними і цікавими як за тематикою, так і за змістом, такими, що відображають важливі напрями наукових досліджень і окреслюють перспективні наукові розробки.
2. Запланувати проведення VІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні проблеми вищої професійної освіти» на 2019 рік.
Розробка сайту: Dexter73